TRINITY 2

ФУНКЦИОНАЛЕН ТИП:
Сграда със смесено предназначение
ЕТАП:
с разрешение за ползване
ГОДИНА:
2016
ИНВЕСТИТОР:
 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
гр.БУРГАС
РЗП:
7500м2