Новини

Мултифункционален комплекс Central Park - гр. Бургас

20.09.2017 Първа копка на обект Central Park – гр. Бургас

Представяне на най - мащабния многофункционален комплекс за гр. Бургас - Central Park

PRESS RELEASE започва строителството на FLORA PANORAMA – гр. Бургас

договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-1958-C01