FLORA PANORAMA

ФУНКЦИОНАЛЕН ТИП:
Сграда със смесено предназначение
ЕТАП:
В процес на строителство
ГОДИНА:
2017
ИНВЕСТИТОР:
 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
гр. Бургас
РЗП:
30 587,96 кв.м. /вкл. сутерените/