ROMA

ФУНКЦИОНАЛЕН ТИП:
Интериор на ресторант
ЕТАП:
Реализиран проект
ГОДИНА:
2013
ИНВЕСТИТОР:
 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Бургас
РЗП: